Previous achievement | Next achievement

( C. Planering )

C8

Visa hur man kan separera gränssnitt från implementation med hjälp av Java-interfaces

Level Assessment
4 L

Separation av gränssnitt från implementation är viktigt för att möjliggöra interna förändringar av implementationen utan att externa klienter behöver t.ex. kompileras om.

Javas interface-konstruktion är ett förtingligat gränssitt som kan knytas till en klass som implementerar det. Ett interface kan ses som ett kontrakt och implementationen av ett interface kan ses som ett löfte att uppfylla kontraktet. En klass som implementerar ett interface måste åtminstone nominellt uppfylla detta kontrakt.

Detta mål handlar inte bara om att förstå principen för hur man gör en separation av detta slag utan också varför. Det sistnämnda bör guida det praktiska användandet och kan med fördel förklaras vid en redovisning.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten) (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back