Previous achievement | Next achievement

( C. Planering )

C7

Planering och uppföljning

Level Assessment
3 S

Planering och uppföljning är en viktig aspekt av kursen -- programutveckling är ofta svårt på grund av osäkerhet och svårigheter att uppskatta tidsåtgång. Lättrörliga processer, som den som vi använder för att driva kursen, är ett sätt att motverka detta genom kontinuerlig uppföljning och en feedbackloop som visar om man underskattar eller överskattar tid.

Kurswebben beskriver den process som du skall använda, som är löst baserad på Scrum och personal Kanban.

Varje sprint skall du lägga upp en plan:

Dessa tre beslut kan hänga ihop. Till exempel kanske du saknar ett visst mål på nivå 4 som gör att det känns vettigare att göra en specifik uppgift -- eller inte.

I början när du sitter med uppgiften är det som minst tydligt för dig exakt vilka mål som är lämpliga att redovisa. Du kanske ser 3 stycken men din plan säger att du skall nå 6. Det blir viktigt att du bevakar detta -- går tillbaka till målbeskrivningarna, kanske sitter kvar med en gammal uppgift och kollar om den inte kan tänkas redovisa något.

Genom att göra en plan -- X mål klar på Y tid -- och bevaka hur det går (fortare eller långsammare än X/Y?) kan du få en känsla för hur du ligger till hela tiden.

Detta mål examineras genom inlämning av en komplett burndown chart efter fas 2. Den skall innehålla samtliga sprintar, det uppsatta målet, idealet, utfallet och hur du har planerat om. Du kan med fördel använda kursens spreadsheet för burndown charts. Om du skickar en länk till ditt spreadsheet, glöm inte att göra den publik så att den går att komma åt! Om du har planerat varje program får du gärna inkludera den planeringen också!

Skicka ditt burndown chart på epost till Elias enligt följande instruktioner:

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back