Previous achievement | Next achievement

( Y. Projekt )

Y68

Redovisa en fungerande projektuppgift

Level Assessment
3 R

Se övriga Y-mål som alla hör till projektet!

Utöver att vara ett seriöst försök att implementera specifikationen fullständigt, modulo "frivilliga utökningar" skall ert program:

Ytterligare icke-funktionella krav är att

Lämna in detta program genom att skriva i readme.md-filen i roten på gruppens GitHub-repo vilken commit som var inlämningen, alltså:

# projektuppgift: (datum) <sha>

Där sha är det unika id:t för inlämningen. Det kan du få fram t.ex. med kommandot git rev-parse --short HEAD.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back