Previous achievement | Next achievement

( Y. Projekt )

Y66

Tillämpa kodgranskning löpande

Level Assessment
3 R

Tidigare under kursen har ni tillämpad kodgranskning på helt nya program som inte skrivit. Under projektet får ni äntligen tillfälle att tillämpa kodgranskning på ett liknande sätt som används ute i verkligheten: istället för helt ny kod får ni ofta titta på kod som fixar något i existerande kod, eller bygger vidare på existerande kod som ni känner till.

I projektet arbetar ni med branches eller forks från master. Ni kan ha branches i ert delade repo, eller personliga (privata) forks i era egna privata repon. Innan något commitas till master skall ni granska koden -- alltså någon som inte skrev koden skall läsa igenom den och trycka på mergeknappen.

Ute i arbetslivet gör man detta av flera anledningar:

Redovisa i projektrapporten hur denna typ av kodgranskining har fungerat och relatera till den typ som gjordes under tidigare faser, som var mindre disciplinerad och inte rörde er egen kod.

Om ni skulle starta om projektet imorgon -- vad skulle ni behålla och vad skulle ni göra annorlunda (och hur)?

Det är frivilligt att använda kodgranskningsprotokoll här.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back