Previous achievement | Next achievement

( Y. Projekt )

Y65

Skriv konsekvent bra kod

Level Assessment
3 R

Under kursens gång har kodkvalitet beaktats åtskilliga gånger. Under projektet skall ni skriva kod av hög kvalitet! Vad betyder det? (Läsbarhet? Underhållsbarhet? Prestanda? Korrekthet? Testbarhet? Etc...) Hur har det tagit sig uttryck i ert system? Vad har det fått för konsekvenser?

Hur har ni sett till att koden är läsbar för alla i teamet? (Notera att läsbarhet är mycket mer än bara formattering och var måsvingarna sitter...)

Använd gärna ett verktyg (t.ex. astyle för att automatiskt formattera kod på ett enhetligt sätt.

Ni får använda någon av följande kodstandarder

Det går bra att välja en annan om man har en bra och utförlig motivation och får OK i förväg.

För en längre text om läsbarhet, se The Art of Readable Code.

Observera att högkvalitativ kod inte är detsamma som att följa en kodstandard.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back