Previous achievement | Next achievement

( Y. Projekt )

Y65

Konsekvent tillämpa en kodstandard

Level Assessment
3 R

Redovisas i projektrapporten genom en hänvisning till den kodstandard som använts med eventuella tillägg eller avvikelser, samt en diskussion om nyttan med kodstandard. (Läs gärna Joel Spolskys åsikter i frågan i Great Software Writing I.)

Använd gärna ett verktyg (t.ex. astyle för att automatiskt formattera kod på ett enhetligt sätt.

Ni får använda någon av följande standarder

Det går bra att välja en annan om man har en bra och utförlig motivation och får OK i förväg.

För en längre text om läsbarhet, se The Art of Readable Code.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back