Previous achievement | Next achievement

( Y. Projekt )

Y64

Scrum/Kanban

Level Assessment
3 R

Tillämpa tillämpliga delar av Scrum eller Kanban med hjälp av Trello.

Redovisning sker genom en gemensam (för alla medlemmar i projektet) skriftlig beskrivning av den valda processen (på hög nivå) samt en reflektion över dess styrkor och svagheter i projektrapporten. Om ni skulle starta om projektet imorgon -- vad skulle ni behålla och vad skulle ni göra annorlunda (och hur)?

Visa också upp projektets burndown chart för samtliga sprintar.

Några frågor att starta med:

Om projektet inte är 100% färdigt vid inlämning skall det finnas en planering för ytterligare en sprint då inlämningen blir klar.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back