Previous achievement | Next achievement

( X. Kommunikation )

X63

Kommuniktion 1:M

Level Assessment
3 S

Samtala avslappnat med andra gruppmedlemmar.

Det är viktigt att du skaffar en relation till de andra personerna i din grupp. Det är bland dessa som du kommer att välja partners till kodparen och även bilda projektgrupper senare.

Se till att gruppen möts på något sätt för ett möte som inte är 5 minuter i en korridor där alla är på väg åt andra håll och bara tittar på klockan. Gå på en nation! Gå på ett fik! Etc. Låt det ta tid!

Under detta möte skall du (alla andra får samma instruktion) presentera dig kort. Berätta litet om vem du är och vad du vill åstadkomma med din utbildning generellt, och vad du har för ambitioner med denna kurs specifikt. Beskriv kort din programmeringsbakgrund. Vad vill du jobba med? Kanske kan ni komma överens om att träffas regelbundet och plugga/programmera/etc.?

Ta detta möte på allvar och använd det som en isbrytare så att det blir lättare att hitta bra programmeringspartners senare under kursen.

Viktigt Detta mål examineras genom en groupie (alltså i betydelsen gruppbild där fotografen själv är med på bilden -- ordet bildat i analogi med selfie) som skickas in via mail till Tobias (tobias.wrigstad@it.uu.se). Förutom bilden skall det också finnas en närvarolista. Den grupp som har roligast vinner!

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back