Previous achievement | Next achievement

( X. Kommunikation )

X62

Kommunikation 1:1

Level Assessment
5 S

Visa förmåga att förmedla kunskap genom att handleda ett pass.

Att hålla en presentation utan förberedelser är vanligt -- jämför t.ex. med "elevator pitch" eller när någon frågar om något som man känner till. Vid labbhandledning är det vanligt att man måste berätta om olika koncept etc.

Även om man inte kan en viss aspekt av kursen bör man kunna hjälpa någon med en diskussion, både lyssna och tala.

Redovisning sker med hjälp av ordinarie labassar som bitvis följer med dig och lyssnar på dina förklaringar etc. till andra. Obeservera att du inte får ta redovisningar.

Ett bra sätt att förbereda sig är att sätta sig in i labassens roll genom att titta på hur (särskilt de seniora) labassarna gör.

Om du vill redovisa detta mål, maila till Elias.

Det blir lätt fullt i slutet av kursen, så hör av dig i tid!

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back