Previous achievement | Next achievement

( X. Kommunikation )

X61

Välstrukturerad presentation 2/2

Level Assessment
4 S

Håll en välstrukturerad presentation om ett mål på kursen.

Se föregående presentationsmål för ytterligare instruktioner.

Du skall ha ett tydligt mål med din presentation: du vill lära ut X, etc. Något som åhörarna i efterhand kan ta ställning till om du har lyckats med eller inte och kan använda som utgångspunkt för återkopplingen på din presentation.

Som ämne skall du välja något mål på kursen. En lämplig längd på presentationen är 15 minuter.

Fundera över vad för slags presentation du skall ge. Kolla t.ex. här för inspiration och vägledning.

Fundera över vad du tycker är svårt med en presentation och fokusera på det. Tycker du att det är svårt att berätta en sammanhängande historia -- jobba med det. Är det svåra att stå inför folk -- jobba med det.

På första bilden av din presentation, ange:

Om du inte använder bilder kan du bara berätta det.

Här bedömer vi två saker:

Du kan bli godkänd på båda mål individuellt, alltså presentationen i sig och målet som var ämnet för presentationen. Det betyder att om du gör ett bra jobb har du möjlighet att bocka av två mål här.

Presentationerna kommer att gå till på samma sätt som i föregående mål, dvs. du presenterar både inför andra studenter och lärare. För att anmäla dig för en presentation, skicka ett mail till Elias. Tider för presentationer hanteras på mail i takt med att anmälningar kommer in.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back