Previous achievement | Next achievement

( B. Arv )

B6

Genomskärande åtaganden och arv

Level Assessment
4 L

Förklara hur arv har använts i ett program för att separera genomskärande åtaganden.

Fördjupa dig i konceptet "genomskärande åtaganden."

Genomskärande åtaganden är en försvenskning av begreppet Cross-cutting concerns. Ett åtagande är här något som (en del av) programmet måste göra, "ett stycke funktionalitet" slarvigt uttryckt, som kan vara "direkt" (beräkna X) eller "indirekt" (logga händelse under beräkning av X så att programmets beteende kan följas vid en krasch).

Separation av åtaganden (eng. separation of concerns) handlar om att inte blanda (eng. tangle) de olika implementationerna av olika funktionalitet. Om man t.ex. vill ändra på hur den ovan nämnda loggningen går till skall man inte behöva blanda in implementationen av beräkningen av X.

Överkurs för den intresserade: Jämför med aspektorienterad programmering!

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back