Previous achievement | Next achievement

( X. Kommunikation )

X59

Essä

Level Assessment
4 S

Redovisa ett mål på nivå 4 eller 5 som en essä.

Skriftlig framställning är en viktig del av samtliga kurser på universitetet. Det är oerhört viktigt och användbart att kunna lägga upp en text eller ett resonemang, och veta hur man skall rikta sig till en specifik målgrupp.

Inte alla mål på nivå 4/5 är kanske lämpliga att redovisa via en essä (t.ex. inte labbhandledningen). Om du är osäker, hör med Elias eller Tobias först. Det är tillåtet att redovisa fler en ett mål (max 3) om de kan redovisas med en sammanhängande historia. Se till att få detta godkänt i förväg! Uppsatsen blir förstås längre i detta fall och maxlängdkravet nedan gäller ej.

Betrakta formkrav och språkliga krav som lika viktiga som ämneskraven. Du får skriva på svenska eller engelska. De språkliga kraven är lika höga oavsett språk.

Här är några tips:

Fundera över vad för slags ton man bör hålla i en essä, hur man klara av att vara saklig utan att bli tråkig, och fundera över vilken din stil är.

Det stilistiska är alltid viktigt, oavsett om man skriver ett sms eller en avhandling. Nedanstående briljanta citat kan förhoppningsvis både skänka glädje och inspirera:

 This sentence has five words. Here are five more words.
 Five-word sentences are fine. But several together become
 monotonous. Listen to what is happening. The writing is
 getting boring. The sound of it drones. It's like a stuck
 record. The ear demands some variety. Now listen. I vary the
 sentence length, and I create music. Music. The writing
 sings. It has a pleasant rhythm, a lilt, a harmony. I use
 short sentences. And I use sentences of medium length. And
 sometimes, when I am certain the reader is rested, I will
 engage him with a sentence of considerable length, a
 sentence that burns with energy and builds with all the
 impetus of a crescendo, the roll of the drums, the crash of
 the cymbals-sounds that say listen to this, it is important.

                      -- Gary Provost

En begränsning är att essän skall vara på ca 7500 tecken. Längre är inte bättre, men det man skriver måste vara av en viss volym för att tillräckligt intressanta frågeställningar om skriftlig framställning skall uppkomma.

Inlämning

Du lämnar in genom att skicka en genererad PDF från LaTeX-källkod till Tobias, samt en länk till en katalog i ditt repo där källan finns. Kommentarer kommer antingen direkt i PDF:en eller som issues i GitHub, beroende på omständigheterna.

Examination

Examinationen av essän sker i form av små seminariegrupper där alla läser och kommenterar på varandras essäer. Mer information om detta anslås senare under kursen.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back