Previous achievement | Next achievement

( V. Verktyg/Terminalen )

V58

Grundläggande terminalkommandon

Level Assessment
3 L

Att kunna navigera i terminalen är grundläggande som utvecklare. Det är standard att behöva logga in på maskiner på andra sidan jorden och kolla i loggar, starta om tjänster, etc. Drift och utveckling hänger samman, och det är sällan man har fönstersystem att tillgå (och ändå mer sällan som det vore vettigt att använda dem).

Detta mål kan du inte redovisa vid kursens början. Det kommer att uppdateras med en uppgift som du skall använda för att redovisa senaste 2016-11-01.

Du bör kunna använda följande:

Titta också gärna på verktyg som

TIPS! Om du väntar till projektet med att redovisa detta mål kommer det gå per automatik. Givet förstås att du inte har undvikit terminalen fram till dess...

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back