Previous achievement | Next achievement

( U. Verktyg/Kompilering )

U57

Byggverktyget Make

Level Assessment
3 L

Många program har komplicerade byggberoenden -- för att kunna bygga prg måste vi länka a och b, och för att kunna länka dem måste vi bygga dem. För att bygga a kanske vi måste länka c och d etc.

Programmet make är ett utmärkt verktyg för att hantera byggberoenden. Titta i Shaws bok för en minimal intro till make. Det finns också en svensk lathund om make i kursmaterialet. Make gås också igenom på föreläsning.

Du bör använda make från dag 1 på kursen. Det är nämligen en vanlig källa till fel att man kompilerar ett program utan att kompilera om alla dess delar, etc.

Du bör inte redovisa detta mål förrän tidigast i sprint 2 -- eller varför inte under projektet?

För att redovisa målet måste du bland annat redovisa just beroenden, eftersom det är det som make löser. Det betyder att ha byggregler som beror av varandra. T.ex. om A är beroende av B, vi ändrar A men inte B så skall bara A kompileras om, inte B.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back