Previous achievement | Next achievement

( R. Verktyg/Debuggning )

R52

Debuggning med GDB

Level Assessment
3 L

Avser att kunna använda GDB (eller lldb) för att stega genom ett C-programs exekvering och sätta breakpoints (ex. b, c, s, n), skriva ut variablers värden, en backtrace, navigera en backtrace med up/down. Redovisa genom att återskapa ett förlopp från en skarp buggjakt med de relevanta stegen och förklara buggen.

Du kan lämpligen redovisa detta i samband med att du får ett svårfunnet segfault!

Shaws bok har många bra tips om hur man t.ex. kan få en backtrace utan att gå in i GDB interaktivt.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back