Previous achievement | Next achievement

( Q. Testning )

Q50

Mät och resonera kring testkvalitet

Level Assessment
4 L

Hur vet man att de test man har är "bra"? Hur vet man vad testen egentligen testar? Använd ett lämpligt verktyg för att t.ex. mäta code coverage, d.v.s. hur stor del av koden som faktiskt testas av testen. Vilka andra kvalitetsmått på tester finns? Måste man testa sina tester? Måste man testa testernas tester? Blir inte detta en oändlig regression?

Använd t.ex. Gcov för att mäta code coverage för era tester.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back