Previous achievement | Next achievement

( Q. Testning )

Q49

Enhetstestning

Level Assessment
3 L

Ta fram lämpliga enhetstester, motivera dem, och förklara vad testerna visar.

Det står dig fritt fram att använda CUNIT, JUnit, eller motsvarande. Detta kan redovisas både under projektet eller tidigare. Ett tips är att börja skriva tester från sprint 2 eftersom tester tenderar att förkorta utvecklingstiden så fort man blivit varm i kläderna med språket man programmerar i.

Enhetstester fokuserar på enskilda funktioner och metoder. Ett bra enhetstest kan köras helt automatiserat, är läsbart och prövar endast en enda logisk funktion/koncept. Enhetstester har flera funktioner, bl.a. gränssnittsdokumentation genom exempel, stöd vid debuggning av kod genom dokumentation av felaktiga indata, och i testdriven utveckling (TDD) skrivs testerna före koden de skall testa för att bena ut specifikationer och sätta fingret på oklarheter.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back