Previous achievement | Next achievement

( M. Pekare )

M38

Värdeöverföring via pekare

Level Assessment
3 L

Använd pekare till stackvariabler för värdeöverföring mellan funktionsanrop.

Läs C: addendum om stack & heap som finns bland extramaterialet.

Referenssemantik och värdesemantik tas upp redan i kom-igång-uppgiften.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back