Previous achievement | Next achievement

( M. Pekare )

M37

Använda pekare för att skapa länkade strukturer

Level Assessment
3 L

En länkad struktur är en struktur uppbygd av separat-allokerade objekt som pekar till varandra, t.ex. en länkad lista eller ett träd. Länkade strukturer växer och krymper dynamiskt, dvs. deras storlek varierar med körning och under körning och kräver i regel minnesallokering på heapen.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back