Previous achievement | Next achievement

( K. Modularisering )

K32

Separation of concerns

Level Assessment
5 L

Utveckla resonemanget i K31 med en diskussion om separation of concerns och hur detta har uppnåtts (alt. kan/inte kan) i programmet i fråga.

Undersök termen/begreppet "separation of concerns" (leta bland annat men inte enbart i litteraturen om aspekt-orienterad programmering). Vad betyder detta begrepp? Relatera det till diskussionen om coupling och cohesion i föregående mål.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back