Previous achievement | Next achievement

( K. Modularisering )

K31

Coupling & cohesion

Level Assessment
4 L

Givet ett icke-trivialt program uppdelat i moduler som i ovanstående mål, resonera kring begreppen coupling och cohesion för några av modulerna.

Termerna "low coupling" och "high cohesion" beskriver två egenskaper som krävs för att ett program skall anses välmodulariserat. Med low coupling avses att två moduler endast skall vara löst sammanknutna, så att det är möjligt att byta ut en av dem utan att göra några egentliga förändringar i den andra. Med high cohesion avses att alla delar som finns i en modul skall ha en "hög grad av samhörighet", dvs. att alla delar av modulen avser samma aspekt av programmet. (Varför?)

Termerna ovan är enkla att beskriva separat från faktisk kod, men för att förstå dem måste du kunna relatera dem till din egen kod, beskriva coupling mellan moduler, cohesion inom moduler, och eventuellt göra motiverade förändringar i den tidigare designen.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back