Previous achievement | Next achievement

( K. Modularisering )

K30

Gränssnitt mellan moduler

Level Assessment
3 L

Specificera tydliga gränssnitt mellan moduler i ett program som bör brytas ned i flera moduler (och implementera).

Börja med att förklara vad modularisering är och varför det är viktigt!

Att dela upp ett program i mindre beståndsdelar är i regel att föredra framför ett monolitiskt program. En anledning till detta är att det underlättar parallellutveckling -- dvs. flera programmerare kan vara inblandade i ett projekt samtidigt och jobba på olika delar och därigenom förkorta utvecklingtiden (och öka kvaliteten).

Naturligtvis duger det inte med att göra vilken uppdelning som helst! Man bör beakta vad som är en naturlig uppdelning; ett program som modellerar ett brädspel kanske kan delas upp i en modul för spelets logik (hur pjäserna interagerar med brädet och varandra) och en modul för spelets grafik. Genom att separera logiken från grafiken underlättar man också för ett framtida utbytande av spelets grafik.

Pröva din modulariseringsstrategi genom att implementera ett program och notera vilka förändringar du måste göra när din insikt i programmet fördjupas.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back