Previous achievement | Next achievement

( A. Abstraktion )

A3

Informationsgömning

Level Assessment
4 L

Demonstrera förståelse för designprincipen informationsgömning i ett C-program med hjälp av .c och .h-filer.

Informationsgömning på engelska översätts till "information hiding". En viktig insikt här är att informationsgömning är en princip som är programspråksagnostisk och inte knuten till några speciella nyckelord. I Haskell kunde ni uppnå informationsgömning med hjälp av moduler som bara exporterade en del av sitt gränssnitt. Samma princip fungerar i C, men då är gränssnitt och implementation separerade i .h respektive .c-fil.

Relatera gärna till koncept från Java, som gränssnitt respektive implementation.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back