Previous achievement | Next achievement

( J. Minneshantering )

J28

Manuell vs. automatisk minneshantering

Level Assessment
4 L

Förklara skillnaden mellan C:s manuella minneshantering och hur Java hanterar minne och beskriv för ett lämpligt Java-program när minne allokeras och frigörs.

Redovisa bland annat för:

Javas automatiska skräpsamlare kan konfigureras på många sätt, så tänk dig för varenda gång du säger "så här fungerar Javas GC".

Bonus: hur fungerar "weak references"? Hur relaterar de till pekare?

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back