Previous achievement | Next achievement

( J. Minneshantering )

J26

Allokering på stacken vs. på heapen

Level Assessment
3 L

Demonstrera förståelse för skillnaden mellan allokering på stacken och allokering på heapen med hjälp av ett C-program.

Läs C: addendum om stack & heap

Pröva gärna också att t.ex. jämföra prestanda mellan ett program som allokerar mycket på stacken med ett som allokerar mycket på heapen (t.ex. genom att skriva om detta rekursiva fibonacci-program där samtliga heltal mallokeras på heapen). Vad får det för effekt på uträkningens prestanda?

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back