Previous achievement | Next achievement

( I. Metodik )

I25

Egendefinierade undantag

Level Assessment
4 L

Utöver föregående mål, demonstrera fördjupad förståelse för undantagshantering i Java genom att kasta existerande och egendefinierade kontrollerade och okontrollerade undantag i ett program.

Demonstrera med relevanta undantag, gärna i ett program du redan har skrivit under en tidigare sprint.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back