Previous achievement | Next achievement

( I. Metodik )

I23

Undantagshantering

Level Assessment
3 L

Fånga på lämpliga platser och hantera på ett lämpligt sätt kontrollerade och okontrollerade (relevanta) undantag i ett program.

Fundera över vad som är en lämplig plats och hur man på ett lämpligt sätt hanterar ett fel. Är det t.ex. någonsin relevant att fånga ett NullPointerException? Vilka fel kan t.ex. hanteras utan att programmet snarare borde följa principen "crash, don't trash"?

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back