Previous achievement | Next achievement

( I. Metodik )

I22

Defensiv programmering

Level Assessment
3 L

Förklara innebörden av, och tillämpa på ett konsekvent sätt, defensiv programmering i ett program.

Studera konceptet defensiv programmering. Vid tillämpning, använd checklistan som finns i kursmaterialet och fundera på hur man kan kritisera den.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back