Previous achievement | Next achievement

( A. Abstraktion )

A2

Objektorienterad abstraktion

Level Assessment
3 L

Tillämpa objektorienterad abstraktion för att dölja implementationsdetaljer bakom väldefinierade gränssnitt.

I samband med redovisning bör du kunna förklara skillnaden/likheterna mellan procedurell abstraktion och objektorienterad abstraktion.

Vad innebär egentligen objekt-orienterad programmering? En ledning är att OOP är ett synsätt snarare än speciella nyckelord eller konstruktioner i ett programspråk.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back