Previous achievement | Next achievement

( F. Imperativ programmering )

F13

Iteration vs. rekursion

Level Assessment
3 L

Visa en översättning mellan en rekursiv och en iterativ lösning av samma problem samt diskutera för- och nackdelar med sido-effekter.

Är någon av lösningarna bättre (vad betyder bättre?)? I så fall, varför skulle man någonsin vilja använda den andra lösningen?

Tänkvärt: Alla iterativa lösningar kan beskrivas med rekursion men gäller det omvända?. Ibland ger rekursion en "historik" över vilken väg genom en datastruktur man tagit som försvinner vid en naiv översättning till iteration.

Rekursiva datastrukturer som t.ex. träd är bra för att demonstrera detta.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back