Previous achievement | Next achievement

( Z. Inluppar )

Z104

Inlupp 4

Level Assessment
3 L

Redovisa förståelse för objektorienterad programmering i Java

Detta är det andra Java-program som skrivs på kursen. Precis som senare i C-fasen ställer vi högre krav på idiomatiskt korrekt Java än för föregående program. Förutom att programmet skall fungera korrekt skall det som vanligt:

Med icke-idiomatisk Java avses för enkelhets skull:

Ytterligare icke-funktionella krav är

Vidare måste en annan grupp ha granskat uppgiften innan den kan bli helt godkänd (jämlikt P45).

Ändring 2016: meningen "Vidare måste en annan grupp ha granskat uppgiften innan den kan bli helt godkänd (jämlikt P45)." ersätts av "Vidare vore det väldigt trevligt, stimulerande för djuplärningen, och kanske också positivt för programmets kvalitet, om en annan grupp har granskat uppgiften innan den redovisas (jämlikt P45)."

Förutom att redovisa som vanligt ska du lämna in detta program genom att skriva i README.md-filen i roten på ditt GitHub-repo vilken commit som var inlämningen, alltså:

# inlupp 5: (datum) <sha>

Där sha är det unika id:t för inlämningen. Det kan du få fram t.ex. med kommandot git rev-parse --short HEAD.

Observera att alla som arbetat på ett program skall ha det i sitt repo och ha en README-fil med rätt sha. Observera att det kommer att vara olika sha i olika repon.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back