Previous achievement | Next achievement

( Z. Inluppar )

Z103

Inlupp 3

Level Assessment
3 L

Redovisa förståelse för grundläggande objektorienterad programmering i Java

Detta är det första Java-program som skrivs på kursen. Precis som i början av C-fasen ställer vi inte några höga krav på att man skall skriva idiomatiskt korrekt Java redan här, utan fokus ligger på att få ett fungerande program som:

Ytterligare icke-funktionella krav är

Förutom att redovisa som vanligt ska du lämna in detta program genom att skriva i README.md-filen i roten på ditt GitHub-repo vilken commit som var inlämningen, alltså:

# inlupp 4: (datum) <sha>

Där sha är det unika id:t för inlämningen. Det kan du få fram t.ex. med kommandot git rev-parse --short HEAD.

Observera att alla som arbetat på ett program skall ha det i sitt repo och ha en README-fil med rätt sha. Observera att det kommer att vara olika sha i olika repon.

Rapportera fel i den här texten (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back