Previous achievement | Next achievement

( Z. Inluppar )

Z100

Inlupp 1

Level Assessment
3 L

Redovisa förståelse för grundläggande imperativ programmering i C

I den första inlämningen fokuserar vi på att programmet gör det det skall, dvs. den korrekta implementationen av specifikationen (som inte kraschar), och lägger mindre vikt vid namngivning, abstraktion, etc. vid bedömning. Observera att det inte är detsamma som att du inte får kommentarer på detta vid redovisningen -- kommentarerna är ju till för att hjälpa, och det är omöjligt att avgöra om X saknas på grund av att X inte fanns med i kravlistan eller för att respondenten ännu inte kommit underfund med X.

Observera att programmet

Förutom att redovisa som vanligt ska du lämna in detta program genom att skriva i readme.md-filen i roten på ditt GitHub-repo vilken commit som var inlämningen, alltså:

# inlupp 1: (datum) <sha>

Där sha är det unika id:t för inlämningen. Det kan du få fram t.ex. med kommandot git rev-parse --short HEAD.

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back