Previous achievement | Next achievement

( A. Abstraktion )

A1

Procedurell abstraktion

Level Assessment
3 L

Tillämpa procedurell abstraktion på ett konsekvent sätt för att öka läsbarheten och undvika upprepningar.

Abstraktion är en av de viktigaste programmeringsprinciperna. Vi vet att djupt, djupt nere under huven är allt bara ettor och nollor (redan detta är en abstraktion!), men ovanpå dessa har vi byggt lager på lager av abstraktioner som låter oss tala om program t.ex. i termer av struktar och procedurer.

Proceduren ritaEnCirkel(int radie, koordinat center) utför beräkningar och tänder individuella pixlar på en skärm, men i och med att dessa rutiner kapslats in i en procedur med ett vettigt namn, där indata är uttryckt i termer av koordinater och radie har vi abstraherat bort dessa detaljer, och det blir möjligt att rita cirklar tills korna kommer hem utan att förstå hur själva implementationen ser ut.

Väl utförd abstraktion döljer detaljer och låter oss fokusera på färre koncept i taget.

Du bör ha en klar uppfattning om bland annat:

Ge gärna kommentarer och rapportera buggar (klicka på den senaste commiten)

Edit | Back