Unlockable Achievements (aka kursmål/kunskapsmål)

Assessment Legend

L = Demonstrated during the labs.

S = Demonstrated in a way described in the achievement specification.

R = Demonstrated as part of the project report (plus deliverable and demonstration).

Filter Collapse     Grade 3     Grade 4     Grade 5

Inlämningsmål

Z. Inluppar

Name Short desc Grade level Assessment
Z100 Inlupp 1 3 L
Z101 Inlupp 2 3 L
Z103 Inlupp 3 3 L
Z104 Inlupp 4 3 L

Kunskapsmål

A. Abstraktion

Name Short desc Grade level Assessment
A1 Procedurell abstraktion 3 L
A2 Objektorienterad abstraktion 3 L
A3 Informationsgömning 4 L
A8 Gränssnitt 4 L

B. Arv

Name Short desc Grade level Assessment
B4 Arv och subtypspolymorfism 3 L
B5 Överlagring och overriding 3 L
B6 Genomskärande åtaganden och arv 4 L

C. Planering

Name Short desc Grade level Assessment
C7 Planering och uppföljning 3 S

D. Dokumentation

Name Short desc Grade level Assessment
D9 Dokumentation 3 L

E. Genericitet

Name Short desc Grade level Assessment
E10 Implementera genericitet genom void-pekare 3 L
E11 Parametrisk polymorfism och typsäkerhet 3 L
E12 Designa med parametrisk polymorfism 4 L

F. Imperativ programmering

Name Short desc Grade level Assessment
F13 Iteration vs. rekursion 3 L
F14 Svansrekursion 4 L

G. Inkapsling

Name Short desc Grade level Assessment
G15 Aliasering 3 L
G16 Namn-baserad inkapsling 3 L
G17 Nästlade och inre klasser 4 L

H. Objekt, identitet och struktur

Name Short desc Grade level Assessment
H18 Jämförelsemetoden equals 5 L
H19 Skillnaden mellan identitet och ekvivalens 3 L
H20 Värdeöverföring 3 L
H21 Redovisa förståelse för abstrakta klasser och metoder, samt deras relation till Java-interface 5 L

I. Metodik

Name Short desc Grade level Assessment
I22 Defensiv programmering 3 L
I23 Undantagshantering 3 L
I24 Olika metoder för felhantering 4 L
I25 Egendefinierade undantag 4 L

J. Minneshantering

Name Short desc Grade level Assessment
J26 Allokering på stacken vs. på heapen 3 L
J27 Manuell minneshantering 3 L
J28 Manuell vs. automatisk minneshantering 4 L
J29 Jämför två metoder för automatisk skräpsamling 5 S

K. Modularisering

Name Short desc Grade level Assessment
K30 Gränssnitt mellan moduler 3 L
K31 Coupling & cohesion 4 L
K32 Separation of concerns 5 L

M. Pekare

Name Short desc Grade level Assessment
M36 C:s array-notation och pekararitmetik 3 L
M37 Använda pekare för att skapa länkade strukturer 3 L
M38 Värdeöverföring via pekare 3 L
M39 Pekare till pekare 4 L

N. Pragmatics

Name Short desc Grade level Assessment
N40 Kompilering, länkning och interpretering 3 L
N41 Bindning 4 L

O. Profilering och optimering

Name Short desc Grade level Assessment
O42 Profilering och optimering 1/3 3 L
O43 Profilering och optimering 2/3 4 L
O44 Profilering och optimering 3/3 5 L

P. Kodgranskning

Name Short desc Grade level Assessment
P45 Gör en informell kodgranskning under fas 1 3 L
P46 Gör en informell kodgranskning under fas 2 3 L
P47 Åtgärda defekter efter en kodgranskning 4 L
P48 Stäm av ett program mot en refactoringkatalog 5 L

Q. Testning

Name Short desc Grade level Assessment
Q49 Enhetstestning 3 L
Q50 Mät och resonera kring testkvalitet 4 L
Q51 Andra verktyg för felsökning 5 S

R. Verktyg/Debuggning

Name Short desc Grade level Assessment
R52 Debuggning med GDB 3 L

S. Verktyg/Dokumentation

Name Short desc Grade level Assessment
S53 Extrahera dokumentation ur kod 3 L

T. Verktyg/Emacs

Name Short desc Grade level Assessment
T55 Använda Emacs för editering 3 L
T56 Konfigurera Emacs för programmering 4 L

U. Verktyg/Kompilering

Name Short desc Grade level Assessment
U57 Byggverktyget Make 3 L

V. Verktyg/Terminalen

Name Short desc Grade level Assessment
V58 Grundläggande terminalkommandon 3 L

X. Kommunikation

Name Short desc Grade level Assessment
X59 Essä 4 S
X60 Välstrukturerad presentation 1/2 3 S
X61 Välstrukturerad presentation 2/2 4 S
X62 Kommunikation 1:1 5 S
X63 Kommuniktion 1:M 3 S

Projektmål

Y. Projekt

Name Short desc Grade level Assessment
Y64 Använd en namngiven utvecklingsprocess och reflektera över utkomsten 3 R
Y65 Skriv konsekvent bra kod 3 R
Y66 Tillämpa kodgranskning löpande 3 R
Y67 Delta aktivt i ett programmeringsprojekt 3 R
Y68 Redovisa en fungerande projektuppgift 3 R
Y69 Tillämpa regressionstestning under projektet 3 R